Föreningsstämmor

2024-04-18 Extra föreningsstämma Stämmohandlingar
    Protokoll
2024-01-23 Ordinarie föreningsstämma Föreningsstämma
    Protokoll
2023-01-24 Ordinarie föreningsstämma Föreningsstämma
    Protokoll
2022-01-25 Ordinarie föreningsstämma Föreningsstämma
    Protokoll
2021-01-26 Ordinarie föreningsstämma Föreningsstämma
    Bilaga 1 / Röstkort
    Protokoll
2020-08-19 Extra föreningsstämma Kallelse
    Bilaga 1
    Bilaga 2
    Komplettering
    Protokoll
2020-01-21 Ordinarie föreningsstämma Årsberättelse
    Protokoll
2019-01-23 Ordinarie föreningsstämma Årsberättelse
    Protokoll
2018-01-17 Ordinarie föreningsstämma Årsberättelse
    Protokoll
2017-05-03 Extra föreningsstämma Kallelse
    Protokoll
2017-01-18 Ordinarie föreningsstämma Årsberättelse
    Protokoll
2016-01-20 Ordinarie föreningsstämma Årsberättelse
    Protokoll
2015-01-21 Ordinarie föreningsstämma Årsberättelse
    Protokoll
2014-01-22 Ordinarie föreningsstämma Årsberättelse
    Protokoll
2013-01-23 Ordinarie föreningsstämma Årsberättelse
    Protokoll
2012-01-26 Ordinarie föreningsstämma Årsberättelse
    Protokoll
2011-03-23 Ordinarie föreningsstämma Protokoll
2010-12-02 Extra föreningsstämma Protokoll
2010-01-27 Ordinarie föreningsstämma Protokoll
2008-11-26 Extra föreningsstämma Protokoll
2008-05-28 Ordinarie föreningsstämma Protokoll