Fastighetspärm

Fastighetspärmen är utdelade till samtliga fastigheter i samfälligheten. Pärmen skall följa fastigheten och vara ett ställe att samla information om att bo i vår samfällighet.

Innehållet i pärmen är följande:

Allmänna dokument till pärmen:

Försättsblad 1 sida
Innehållsförteckning 1 sida
Folder 2018-01-01 2 sidor

Flik 1: Information till boende

Information till boende på Västra Mariedal 2018-06-01 7 sidor

Flik 2: Områdesindelning

Områdesindelning/Adresskarta 1 sida

Flik 3: Ordningsregler

Ordningsregler för trafik och parkering 2017-01-18 2 sidor

Flik 4: Att vara kontaktombud

Att vara kontaktombud 2016-04-17 4 sidor

Flik 5: Övrigt informationsmaterial

Klipp häcken och rädda liv! 2018-01-01 1 sida
Vedeldning 2018-01-01 1 sida

Saknar ni någon information i pärmen så hör av er till styrelsen så kan pärmen uppdateras.