Kontaktombud

Kontaktombuden är medlemmarnas representant gentemot styrelsen och leder arbetet inom det egna kontaktombudsområdet. Arbetet består främst att leda och fördela arbetet vid de städdagar som anordnas inom föreningen, men också att tillse att gräsklippning utförs på de gemensamma ytorna. Det anordnas en städdag på våren och en på hösten. De arbetsuppgifter som är aktuella är främst skötsel av våra gemensamma ytor och byggnader. Arbetet kan också innebära en del reparations- och underhållsarbete. Styrelsen sammanställer inför varje städdag en lista på åtgärder som skall utföras. Alla medlemmar förväntas deltaga i arbetet med att skapa ett attraktivt område att bo i. Genom att vi gemensamt hjälps åt och utför arbete kan vi hålla nere våra samfällighetsavgifter.

Det finns 15 st kontaktombudsområden inom föreningen. I januari varje år sker en överlämning mellan nya och gamla kontaktombud. Varje område utser sitt kontaktombud. Normalt sker detta via ett löpande schema bland de boende. Namn och kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) på nästkommande kontaktombud lämnas till styrelsen senast under städdagen på hösten.

Aktuell lista på kontaktombud hittar du i menyn ovan.