Sappa informerar om kanaluppdatering 5 mars

Den 5 mars gör vi ett underhållsarbete som påverkar er gruppavtalade TV-tjänst från Sappa.

Vad händer 5 mars?

Vi behöver genomföra ett teknisk underhållsarbete för TV-kunder i Trollhättan och Vänersborg. Vi passar samtidigt på att uppgradera så att hela vårt TV-utbud blir i 

HD-kvalitet, vilket innebär bättre ljud och bild.  Uppdateringen möjliggör även plats i nätet för att vi i framtiden ska kunna utöka vårt utbud.

Arbetet kommer att utföras den 5 mars mellan kl 12-17. Under arbetet kommer samtliga TV-kanaler påverkas (såväl basutbud som individuella tilläggspaket) och bilden kan komma att försvinna. Den boende vet att en uppdatering har gjorts när kanalerna blivit svarta, alternativt om det dyker upp ett meddelande på TV:n. Vi uppdaterar också driftinformation här när arbetet är klart. 

Vad behöver de boende göra?

Om den boende har en digitalbox så behöver man göra en fabriksåterställning. Och om era medlemmar har TV-modul eller ett basutbud som inte kräver utrustning, behöver de göra en ny kanalsökning.  Det kan också dyka upp ett meddelande på TV:n, då behöver man bara godkänna/trycka OK/fortsätt.

Hur sprids den här informationen till era hushåll?

Vi kommer att informera alla kunder som vi har kontaktuppgifter till via mejl och sms. Dessvärre är det många hushåll som vi inte har digitala uppgifter till. För att ni ska slippa onödiga frågor från de boende vid dagarna kring omläggningen ser vi gärna att ni hjälper oss att sprida informationen till hushållen.

Via knappen nedan finns ett informationsblad som nedladdningsbar pdf. Ni skulle kunna mejla PDF:en, skriva ut informationsbladet och dela ut i brevlådor, ladda upp i en boende-app/hemsida och/eller sätta upp i trapphuset. 

LADDA NER PDF

Mer information och hjälpguider

Vi har samlat all viktig information om kanaluppdateringen på en hjälpsida. Där finns bland annat länkar till guider för fabriksåterställning och kanalsökning samt frågor och svar. 

MER INFORMATION OCH GUIDER

/Styrelsen

Publicerat i Driftsinformation | Kommentarer inaktiverade för Sappa informerar om kanaluppdatering 5 mars

Information om extra fjärrkontroll till garageport

Inför garagerenoveringen på Tegelbruksvägen med planerad start i april finns det redan nu möjlighet att beställa en extra fjärrkontroll till garageporten. Se bifogad information

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningsstämma 2024-01-23

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas kl. 18:30 tisdagen den 23 januari 2024 i matsalen på Mariedalskolan. Kallelse och stämmohandlingar är utskickade den 7 januari och finns publicerade på föreningens webbsida ().

Varmt välkomna!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Information om parkering i vårt område

Flera bilar, husbilar och husvagnar står parkerade inne i området, detta hindrar blåljusbilar att komma fram. Det är viktigt att alla tänker på hur man parkerar så att man inte hindrar eventuella utryckningar.
Läs mer om detta i informationsbladet

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Protokoll från föreningsstämman

Nu finns protokollet från föreningsstämman den 24 januari 2023 justerad och publicerad på webbsidan.

Den finns att ta del av under fliken “Protokoll” och sedan “Föreningsstämmor” eller direkt via följande länk ().

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Protokoll från föreningsstämman

Efterbeställning av bredband från Sappa

Nu finns det ytterligare en möjlighet att ansluta sig till bredband (1000/1000Mbit) från Sappa. Bredbandet ingår redan i samfällighetsavgiften. Det som tillkommer för den enskilde är en installationsavgift på 995 kr. Installationsdatumet blir 2023-02-28.

Är ni intresserade skall ni anmäla detta till styrelsen senast 2023-02-15 på e-postadressen styrelsen@vastramariedal.se. I meddelandet skall ni också ange ett telefonnummer som Yngves kan nå er på inför installationen i eran fastighet.

Avgiften för efterbeställningen på 995 kr skall erläggas till föreningen innan styrelsen skickar in anmälan till Sappa. Detaljer meddelas efter att ni skickat in eran anmälan till styrelsen.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Efterbeställning av bredband från Sappa

Kallelse till föreningsstämma 2023-01-24

Härmed är samtliga medlemmar i Västra Mariedals Samfällighetsförening kallade till föreningens ordinarie föreningsstämma den 24 januari 2023. Stämman hålls i matsalen på Mariedalskolan och börjar kl. 18:30.

Kallelsen och de dokument som skall redovisas inför stämman finns sammanställda i en skrift. Den är idag utskickad till samtliga medlemmar (som anmält e-postadress) och finns att ta del av på hemsidan ().

Styrelsen hoppas att det blir en stor uppslutning på stämman!

Varmt välkomna!

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till föreningsstämma 2023-01-24

Renovering av garagen vid Rattgatan

Renoveringen av garagen vid Rattgatan kommer att genomföras under våren 2023. Det kommer att bli en stor renovering som åtgärdar de brister i konstruktionen som finns. I samband med renoveringen kommer också nya garageportar att monteras. Resultatet kommer att bli en mycket mer enhetlig gestaltning och skapa ett mer inbjudande första intryck av området.

Efter möte med chefen för Lantmäterimyndigheten, Vänersborgs kommun samt stadsarkitekten så har vi fått en bedömning där det inte föreligger något hinder att vi skall kunna fortsätta med renoveringen av garagen. Bedömningen är att garageportarna ingår i anläggningen och vi kan därmed byta ut dessa i samband med övrigt arbete på garagen.

Vid styrelsemötet den 15 november beslutade styrelsen (utifrån den nya informationen) att återuppta arbetet med att iordningställa garagen vid Rattgatan. Renoveringen kommer innebära att de gamla portarna tas bort, hela garagets framsida med stolpar och överliggare byts ut, taket byts ut och lutningen ökar något, nya hängrännor monteras och de nya portarna monteras Belysning kommer att monteras utanför garagen.

Det blir en port i antracitgrått (RAL 7016). Porten kommer att bli motordriven med fjärrkontroll för öppning och stängning.

Finansieringslösningar tittar vi vidare på. Troligast är att föreningen tecknar ett lån för att inte dränera eget kapital. Styrelsen håller nu på att ta in offerter för arbetet så att vi kan skapa oss en bild av kostnaderna. Arbetet beräknas genomföras till våren 2023.

Styrelsen beslutade också att inte gå vidare i frågan om nytt anläggningsbeslut då kostnaden skulle överstiga vinsten med ett nytt beslut. Detta också på inrådan av Lantmäterimyndigheten. Vid större förändringar i anläggningen i framtiden kan det ändå bli nödvändigt för föreningen att ansöka om ett nytt anläggningsbeslut.

Styrelsen ser positivt på att kunna fullfölja det föreningsstämman beslutat om och skapa ett enhetligt och inbjudande område vid Rattgatan. Detta blir också ett avslut på etapp 1 och vi kan gå vidare och projektera för etapp 2 vid Tegelbruksvägen. Samma typ av portar kommer att monteras även där i framtiden.

Mer information kommer att skickas ut när vi har en tydligare projektplan.

På uppdrag av styrelsen

Peter Karlsson
Ordförande

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Renovering av garagen vid Rattgatan

Kostnad för efterbeställning av bredband från Sappa

Styrelsen har eftersökt en mer detaljerad kostnadskalkyl på vad den enskilde fastighetsägaren får betala för att bli inkopplad på Sappas bredband och få en ny tjänstefördelare inkopplad. Sappa har svarat följande:

Det är jättesvårt att säga ett pris då det beror på antalet hh som vill ansluta sig.

Är det bara 1 hushåll så skulle det kosta ca 995 kr/anslutning.
Om det är 10 hushåll som ansluter sig hamnar vi på ca 595 kr/anslutning.

Anledningen till detta är förberedande arbete och resan.

Det finns alltså en fördel om flera ansluter sig samtidigt. Just nu har vi en som redan har bestämt sig men det finns ytterligare fastighetsägare som visat intresse men ännu inte skickat in någon beställning till styrelsen. Efter den 15 november vet vi hur många som anmält sig.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Kostnad för efterbeställning av bredband från Sappa

Fiberinstallation – Ny möjlighet

Nu finns det möjlighet att ansluta sig till Sappa bredband för de som inte redan har gjort så. Installation kommer att ske i månadsskiftet november/december.

Vill du byta över till föreningens lösning med bredband från Sappa så kontakta styrelsen på e-post och skriv att du vill ansluta dig till Sappa. Gör detta så snart som möjligt då vi skall lämna över en lista på vilka hushåll det rör sig om inför omkopplingen (senast 2022-11-15). Installationskostnaden står du själv för (det är Yngves kostnad för installation och omkoppling). Tjänstefördelare och router ingår i avtalet och kostar inget extra. Router kvitteras ut från styrelsen. Ingen extra månadskostnad för bredbandet utan det ingår i samfällighetsavgiften.

Idag har 119 hushåll anslutit sig till bredband från Sappa. 23 st har valt (aktivt eller passivt) att vara kvar i stadsnätet. En fastighet på Rattgatan har redan anmält önskemål om byte till Sappa. Passa på du också! Nästa tillfälle kommer att bli till våren.

Information om fiberlösningen finns på sidan “Info fiberinstallation“. Saknar ni någon information på sidan så kontakta styrelsen så skall vi försöka besvara er fråga.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Fiberinstallation – Ny möjlighet