Information om parkering i vårt område

Flera bilar, husbilar och husvagnar står parkerade inne i området, detta hindrar blåljusbilar att komma fram. Det är viktigt att alla tänker på hur man parkerar så att man inte hindrar eventuella utryckningar.
Läs mer om detta i informationsbladet

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Protokoll från föreningsstämman

Nu finns protokollet från föreningsstämman den 24 januari 2023 justerad och publicerad på webbsidan.

Den finns att ta del av under fliken ”Protokoll” och sedan ”Föreningsstämmor” eller direkt via följande länk ().

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Protokoll från föreningsstämman

Efterbeställning av bredband från Sappa

Nu finns det ytterligare en möjlighet att ansluta sig till bredband (1000/1000Mbit) från Sappa. Bredbandet ingår redan i samfällighetsavgiften. Det som tillkommer för den enskilde är en installationsavgift på 995 kr. Installationsdatumet blir 2023-02-28.

Är ni intresserade skall ni anmäla detta till styrelsen senast 2023-02-15 på e-postadressen styrelsen@vastramariedal.se. I meddelandet skall ni också ange ett telefonnummer som Yngves kan nå er på inför installationen i eran fastighet.

Avgiften för efterbeställningen på 995 kr skall erläggas till föreningen innan styrelsen skickar in anmälan till Sappa. Detaljer meddelas efter att ni skickat in eran anmälan till styrelsen.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Efterbeställning av bredband från Sappa

Kallelse till föreningsstämma 2023-01-24

Härmed är samtliga medlemmar i Västra Mariedals Samfällighetsförening kallade till föreningens ordinarie föreningsstämma den 24 januari 2023. Stämman hålls i matsalen på Mariedalskolan och börjar kl. 18:30.

Kallelsen och de dokument som skall redovisas inför stämman finns sammanställda i en skrift. Den är idag utskickad till samtliga medlemmar (som anmält e-postadress) och finns att ta del av på hemsidan ().

Styrelsen hoppas att det blir en stor uppslutning på stämman!

Varmt välkomna!

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till föreningsstämma 2023-01-24

Renovering av garagen vid Rattgatan

Renoveringen av garagen vid Rattgatan kommer att genomföras under våren 2023. Det kommer att bli en stor renovering som åtgärdar de brister i konstruktionen som finns. I samband med renoveringen kommer också nya garageportar att monteras. Resultatet kommer att bli en mycket mer enhetlig gestaltning och skapa ett mer inbjudande första intryck av området.

Efter möte med chefen för Lantmäterimyndigheten, Vänersborgs kommun samt stadsarkitekten så har vi fått en bedömning där det inte föreligger något hinder att vi skall kunna fortsätta med renoveringen av garagen. Bedömningen är att garageportarna ingår i anläggningen och vi kan därmed byta ut dessa i samband med övrigt arbete på garagen.

Vid styrelsemötet den 15 november beslutade styrelsen (utifrån den nya informationen) att återuppta arbetet med att iordningställa garagen vid Rattgatan. Renoveringen kommer innebära att de gamla portarna tas bort, hela garagets framsida med stolpar och överliggare byts ut, taket byts ut och lutningen ökar något, nya hängrännor monteras och de nya portarna monteras Belysning kommer att monteras utanför garagen.

Det blir en port i antracitgrått (RAL 7016). Porten kommer att bli motordriven med fjärrkontroll för öppning och stängning.

Finansieringslösningar tittar vi vidare på. Troligast är att föreningen tecknar ett lån för att inte dränera eget kapital. Styrelsen håller nu på att ta in offerter för arbetet så att vi kan skapa oss en bild av kostnaderna. Arbetet beräknas genomföras till våren 2023.

Styrelsen beslutade också att inte gå vidare i frågan om nytt anläggningsbeslut då kostnaden skulle överstiga vinsten med ett nytt beslut. Detta också på inrådan av Lantmäterimyndigheten. Vid större förändringar i anläggningen i framtiden kan det ändå bli nödvändigt för föreningen att ansöka om ett nytt anläggningsbeslut.

Styrelsen ser positivt på att kunna fullfölja det föreningsstämman beslutat om och skapa ett enhetligt och inbjudande område vid Rattgatan. Detta blir också ett avslut på etapp 1 och vi kan gå vidare och projektera för etapp 2 vid Tegelbruksvägen. Samma typ av portar kommer att monteras även där i framtiden.

Mer information kommer att skickas ut när vi har en tydligare projektplan.

På uppdrag av styrelsen

Peter Karlsson
Ordförande

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Renovering av garagen vid Rattgatan

Kostnad för efterbeställning av bredband från Sappa

Styrelsen har eftersökt en mer detaljerad kostnadskalkyl på vad den enskilde fastighetsägaren får betala för att bli inkopplad på Sappas bredband och få en ny tjänstefördelare inkopplad. Sappa har svarat följande:

Det är jättesvårt att säga ett pris då det beror på antalet hh som vill ansluta sig.

Är det bara 1 hushåll så skulle det kosta ca 995 kr/anslutning.
Om det är 10 hushåll som ansluter sig hamnar vi på ca 595 kr/anslutning.

Anledningen till detta är förberedande arbete och resan.

Det finns alltså en fördel om flera ansluter sig samtidigt. Just nu har vi en som redan har bestämt sig men det finns ytterligare fastighetsägare som visat intresse men ännu inte skickat in någon beställning till styrelsen. Efter den 15 november vet vi hur många som anmält sig.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Kostnad för efterbeställning av bredband från Sappa

Fiberinstallation – Ny möjlighet

Nu finns det möjlighet att ansluta sig till Sappa bredband för de som inte redan har gjort så. Installation kommer att ske i månadsskiftet november/december.

Vill du byta över till föreningens lösning med bredband från Sappa så kontakta styrelsen på e-post och skriv att du vill ansluta dig till Sappa. Gör detta så snart som möjligt då vi skall lämna över en lista på vilka hushåll det rör sig om inför omkopplingen (senast 2022-11-15). Installationskostnaden står du själv för (det är Yngves kostnad för installation och omkoppling). Tjänstefördelare och router ingår i avtalet och kostar inget extra. Router kvitteras ut från styrelsen. Ingen extra månadskostnad för bredbandet utan det ingår i samfällighetsavgiften.

Idag har 119 hushåll anslutit sig till bredband från Sappa. 23 st har valt (aktivt eller passivt) att vara kvar i stadsnätet. En fastighet på Rattgatan har redan anmält önskemål om byte till Sappa. Passa på du också! Nästa tillfälle kommer att bli till våren.

Information om fiberlösningen finns på sidan ”Info fiberinstallation”. Saknar ni någon information på sidan så kontakta styrelsen så skall vi försöka besvara er fråga.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Fiberinstallation – Ny möjlighet

Asfalteringsarbeten i område N och O

Farmartjänst meddelade idag att förberedelsearbetet inför asfaltering av gångvägar vid T224, och T212 samt renovering av brunnar vid garage (rödmarkerat på kartan nedan), kommer att starta nu på torsdag den 13 oktober.

De rödmarkerade områdena
skall asfalteras.

Arbetet kommer att fortgå på fredag, samt i alla fall på tisdag nästa vecka. Måndag kunde dom tyvärr inte komma. Det kan komma att behövas mer tid, men det beror på hur arbetet går och vad som hinns med.

Preliminärt kommer Skanska hit och asfalterar nästa torsdag, den 20 oktober.

Tacksamma om ni som parkerar bilar på p-platser och garage, vid och kring dessa brunnar och även vid gångvägen närmast parkeringen, gärna får funderar på alternativ parkering under dagarna om ni vet att ni ska använda bilen.

Om det krisar, så kommer det att gå att komma ut med bil, men det kan krävas att arbetet avstannar och arbetsredskap och annat behöver förflyttas. Undvik gärna detta tack!

På uppdrag av styrelsen

Åsa Roslund

Publicerat i Driftsinformation | Kommentarer inaktiverade för Asfalteringsarbeten i område N och O

Utdelning av routrar

Nu har vi fått routrarna till varje fastighet. Var och en får kvittera ut sin router. Det är bra om det sker innan Yngves kommer till er och utför installation av tjänstefördelaren. Då kan de koppla in den åt er. Har ni inte möjlighet så funkar det med er gamla router tillsvidare, även om hastigheten då kanske inte blir så hög.

Utdelning för område N och O sker av Staffan dörr till dörr under helgen.

Övriga områden kan hämta sina routrar i styrelserummet under följande tider:

Datum:Tid:Ansvarig:
2022-08-2014:00 – 16:00Peter
2022-08-2117:30 – 19:00Åsa
2022-08-2216:00 – 19:00Marie

Vid behov kommer vi att skapa ytterligare tider.

Inkopplingsanvisning för router Sappa Wifi E600 finns med i paketet eller går att läsa via hemsidan.

OBS!

Utrustningen tillhör föreningen och skall lämnas kvar i fastigheten vid flytt. Vid förlust eller skada blir fastighetsägaren ersättningsskyldig för inköp av ny utrustning. Det samma gäller tjänstefördelaren.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Utdelning av routrar

Sitter du fast i ett bundet avtal och det är det som hindrar dig att tacka ja till föreningens nya avtal med Sappa?

Under kvällens möte dök frågan upp om hur man skall göra i sådana lägen. Tipset vi fick är att ni kontaktar erat företag där ni idag har ett bundet avtal och säger att samfällighetsföreningen har tecknat ett gruppabonnemang (och att ni därmed inte längre har tillgång till stadsnätet). Det skall då vara praxis att företaget bryter avtalet i förtid. Går det inte på första samtalet, så brukar det gå på det andra.

Ni som ändrar er och vill ansluta er nu eller vid ett senare tillfälle kontaktar styrelsen.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Sitter du fast i ett bundet avtal och det är det som hindrar dig att tacka ja till föreningens nya avtal med Sappa?