Återgång till parkeringsförbud i området

Nu när garagen på Tegelbruksvägen har färdigställts så återgår området till att vara bilfritt igen. Det innebär att all parkering och fordonstrafik inne i området är förbjuden.

Information om vad som gäller är sammanställt i informationsblad nr 10.

Styrelsen önskar en fortsatt trevlig sommar!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Extra föreningsstämma 18 april 2024

Kallelse till en extra föreningsstämma för att godkänna avtalet med Elaway AB för leverans och drift av en komplett elbilladdningsanläggning. En representat från Elaway kommer att vara på plats för att informera och svara på era frågor.

Extrastämman genomförs den 18 april 2024 kl. 18:30 i Mariedalskolans matsal.

För de som inte kan närvara på mötet finns det möjlighet att lämna en fullmakt så att någon annan person kan företräda er på stämman. Denna person får bara ombud/fullmaktstagare åt en person. Använd gärna följande blankett:

Styrelsen hoppas på att många medlemmar tar chansen och kommer och får information om elbilsladdning. Det kan vara bra även om ni inte planerar att skaffa någon elbil inom de närmaste åren.

Välkomna!

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Extra föreningsstämma 18 april 2024

Renoveringsstart av garagen vid Tegelbruksvägen

Renoveringen av garagen vid Tegelbruksvägen kommer att påbörjas den 2 april och kommer att genomföras i två etapper i direkt anslutning till varandra.

Renoveringen kommer att genomföras av samma företag och med samma utförande som renoveringen vid Rattgatan medans asfaltering och grävningsarbeten utförs av Sandahls Grus & Asfalt. Arbetet påbörjas den 2 april med att samtliga garageportar monteras ned. Rivning av tak och framsidan av garagen kommer att påbörjas i garage 15 och fortsätter sedan löpande mot garage 19. Samtidigt kommer grävningsarbeten genomföras. Asfalteringen genomförs från taxiplan 3 till taxiplan 5 i ett sammanhållet arbete (en etablering). Därefter påbörjas uppbyggnad av garagen och montering av garageportar i samma ordning.

Det röda området på kartan (etapp 1) kommer att stängas av för all trafik 1 april. Då ska samtliga fordon vara borta från området och parkeringarna och garagen ska vara tomma. Ev. fordon utmed asfaltsytorna ska stå uppställda minst 1 meter från asfaltskant och kommer inte att kunna hämtas under tiden för avspärrningen. Taxiplan 4 spärras av under grävningsarbete och asfaltering. Etapp 2 spärras av när rivningsarbetet har kommit så långt eller senast inför asfalteringen.

Samtliga garage på Tegelbruksvägen skall vara helt utrensade senast den 1 april 2024. Ta bort all lös utrustning/materiel och ta även bort fast monterad utrustning. Det gäller också samtliga mellanväggar i garagen samt egen elinstallation. Lämna porten olåst 1 april.

Garageportexperten rekommenderar att inte återanvända äldre garageportar då de flesta inte längre är godkända och de därmed kan förorsaka svåra personskador vid exempelvis brott på en fjäder. Önskas ändå porten tas om hand av den enskilde skall den vara demonterad och omhändertagen innan 1 april 2024.

Parkering under tiden för renoveringsarbetet kommer att bli en utmaning. Nyttja parkeringen vid Rattgatan och de ytor inne i området där ni inte står i vägen för Räddningstjänsten m.fl. Det går också bra att parkera utmed Rattgatan. Kör försiktigt i området!

Sopkärl som normal placeras vid taxiplan 3-5 placeras vid taxiplan 1 & 2 (Rattgatan) under tiden för avspärrningarna.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Renoveringsstart av garagen vid Tegelbruksvägen

Sappa informerar om kanaluppdatering 5 mars

Den 5 mars gör vi ett underhållsarbete som påverkar er gruppavtalade TV-tjänst från Sappa.

Vad händer 5 mars?

Vi behöver genomföra ett teknisk underhållsarbete för TV-kunder i Trollhättan och Vänersborg. Vi passar samtidigt på att uppgradera så att hela vårt TV-utbud blir i 

HD-kvalitet, vilket innebär bättre ljud och bild.  Uppdateringen möjliggör även plats i nätet för att vi i framtiden ska kunna utöka vårt utbud.

Arbetet kommer att utföras den 5 mars mellan kl 12-17. Under arbetet kommer samtliga TV-kanaler påverkas (såväl basutbud som individuella tilläggspaket) och bilden kan komma att försvinna. Den boende vet att en uppdatering har gjorts när kanalerna blivit svarta, alternativt om det dyker upp ett meddelande på TV:n. Vi uppdaterar också driftinformation här när arbetet är klart. 

Vad behöver de boende göra?

Om den boende har en digitalbox så behöver man göra en fabriksåterställning. Och om era medlemmar har TV-modul eller ett basutbud som inte kräver utrustning, behöver de göra en ny kanalsökning.  Det kan också dyka upp ett meddelande på TV:n, då behöver man bara godkänna/trycka OK/fortsätt.

Hur sprids den här informationen till era hushåll?

Vi kommer att informera alla kunder som vi har kontaktuppgifter till via mejl och sms. Dessvärre är det många hushåll som vi inte har digitala uppgifter till. För att ni ska slippa onödiga frågor från de boende vid dagarna kring omläggningen ser vi gärna att ni hjälper oss att sprida informationen till hushållen.

Via knappen nedan finns ett informationsblad som nedladdningsbar pdf. Ni skulle kunna mejla PDF:en, skriva ut informationsbladet och dela ut i brevlådor, ladda upp i en boende-app/hemsida och/eller sätta upp i trapphuset. 

LADDA NER PDF

Mer information och hjälpguider

Vi har samlat all viktig information om kanaluppdateringen på en hjälpsida. Där finns bland annat länkar till guider för fabriksåterställning och kanalsökning samt frågor och svar. 

MER INFORMATION OCH GUIDER

/Styrelsen

Publicerat i Driftsinformation | Kommentarer inaktiverade för Sappa informerar om kanaluppdatering 5 mars

Information om extra fjärrkontroll till garageport

Inför garagerenoveringen på Tegelbruksvägen med planerad start i april finns det redan nu möjlighet att beställa en extra fjärrkontroll till garageporten. Se bifogad information

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningsstämma 2024-01-23

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas kl. 18:30 tisdagen den 23 januari 2024 i matsalen på Mariedalskolan. Kallelse och stämmohandlingar är utskickade den 7 januari och finns publicerade på föreningens webbsida ().

Varmt välkomna!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Information om parkering i vårt område

Flera bilar, husbilar och husvagnar står parkerade inne i området, detta hindrar blåljusbilar att komma fram. Det är viktigt att alla tänker på hur man parkerar så att man inte hindrar eventuella utryckningar.
Läs mer om detta i informationsbladet

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Protokoll från föreningsstämman

Nu finns protokollet från föreningsstämman den 24 januari 2023 justerad och publicerad på webbsidan.

Den finns att ta del av under fliken “Protokoll” och sedan “Föreningsstämmor” eller direkt via följande länk ().

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Protokoll från föreningsstämman

Efterbeställning av bredband från Sappa

Nu finns det ytterligare en möjlighet att ansluta sig till bredband (1000/1000Mbit) från Sappa. Bredbandet ingår redan i samfällighetsavgiften. Det som tillkommer för den enskilde är en installationsavgift på 995 kr. Installationsdatumet blir 2023-02-28.

Är ni intresserade skall ni anmäla detta till styrelsen senast 2023-02-15 på e-postadressen styrelsen@vastramariedal.se. I meddelandet skall ni också ange ett telefonnummer som Yngves kan nå er på inför installationen i eran fastighet.

Avgiften för efterbeställningen på 995 kr skall erläggas till föreningen innan styrelsen skickar in anmälan till Sappa. Detaljer meddelas efter att ni skickat in eran anmälan till styrelsen.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Efterbeställning av bredband från Sappa

Kallelse till föreningsstämma 2023-01-24

Härmed är samtliga medlemmar i Västra Mariedals Samfällighetsförening kallade till föreningens ordinarie föreningsstämma den 24 januari 2023. Stämman hålls i matsalen på Mariedalskolan och börjar kl. 18:30.

Kallelsen och de dokument som skall redovisas inför stämman finns sammanställda i en skrift. Den är idag utskickad till samtliga medlemmar (som anmält e-postadress) och finns att ta del av på hemsidan ().

Styrelsen hoppas att det blir en stor uppslutning på stämman!

Varmt välkomna!

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till föreningsstämma 2023-01-24