Styrelsen

Ledamöterna och suppleanterna i samfällighetsföreningens styrelse väljs på 2 år av föreningsstämman. Ordföranden väljas av föreningsstämman på 1 år. I övrigt så konstituerar sig styrelsen själv vid det första styrelsemötet efter föreningsstämman.

Antalet ledamöter är 7 st och antalet suppleanter är 2 st.