Återkommande händelser

Följande återkommande aktiviteter sker i samfälligheten under året:

  • Ordinarie föreningsstämma i januari
  • Vårstäddag (under april)
  • Vattenavläsning (sista september)
  • Räkenskapsperioden slutar sista september och börjar första oktober
  • Höststäddag (under oktober/november)
  • Motioner inför stämman skall lämnas till styrelsen senast 1 december
  • Byte av kontaktombud (i januari)

För mer detaljerad information om vad som händer så kika i kalendern.
Saknar ni något så kontakta styrelsen.