Välkommen till samfällighetens hemsida

Har du några önskemål om vad du vill hitta på föreningens sida så kontakta styrelsen och lämna dina förslag.

Peter Karlsson
Ordförande