Välkommen till Västra Mariedals samfällighetsförening

Västra Mariedals samfällighetsförening är ett resultat av samarbete mellan SAAB och Vänersborgs kommun. I folkmun kallas det ibland därför SAAB-området. I området finns 142 fastigheter (62 fristående hus, 36 parhus och 44 radhus). I oktober 1974 stod området klart efter två års byggande.

Vi har ett gemensamt ansvar för samfälligheten. Under året förvaltas samfälligheten av den styrelse som väljs på stämman. Här finns lekplatser, bollplaner, vägar, parkeringsplatser, grönytor mm. Allt skall underhållas och för att begränsa kostnaderna gör vi mycket arbete själv. Styrelsen ansvarar för att underhålls- och förnyelseplan fullföljs.

Saknar ni någon information på webbsidan så kontakta styrelsen.

Peter Karlsson
Ordförande