Anläggningsbeslut

Förrättning enligt lagen 1966-12-16 om vissa gemensamhetsanläggningar (LGA) avseende gemensamma parkeringsplatser, lekplatser mm i Västra Mariedal, Vänersborg genomfördes 1973-09-24. Rättelse av uppgift om deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen i kv Orion genomfördes 1986-08-22.

Observera att de angivna fastighetsbeteckningarna har ändrats efter förrättningen. De bilagor som hänvisas till finns inte med i det publicerade dokumentet (bilaga 1-7 är ritningar)

Förrättningsprotokoll med anläggningsbeslut presenteras nedan i två olika storlekar. Det första innehåller endast protokollet från förrättningen (inga bilagor). Det andra är det kompletta anläggningsbeslutet med bilagor.

Anläggningsbeslut utan bilagor
Anläggningsbeslut med bilagor
   

 

 

 

Anläggningsbeslutet kan komma att bli föremål för omarbetning beroende på resultatet av den extra stämma som är utlyst till den 19 augusti 2020.