Info fiberinstallation

Här samlas information kring föreningens nya avtal med Sappa och hur installationen kommer att genomföras.

Den information som finns att ta del av den 6 juni är via följande dokument:

Informationsbrev från styrelsen
Enkät
Informationsbrev från Sappa AB
Bilaga till informationsbrevet från Sappa AB

Datum kring installationen:

2022-06-07 Utskick av information
2022-06-30 Sista dag att lämna in enkäten till styrelsen
2022-07-07 Ytterligare information från Sappa
2022-08-16 Informationsmöte med Sappa
2022-08-23–25 Installationsdagar
2022-09-01 Tjänsterna skall vara i drift

Andra informationspaketet från Sappa (7 juli 2022):

Information om dina tjänster från Sappa
Guide – Hur du gör en kanalsökning
Erbjudande från Sappa

Anmäl snarast till Sappa om ni har problem med TV signalen så att de har möjlighet att felsöka.

Rättelse välkomstbrevet från Sappa (1 augusti 2022):

Rättelse välkomstbrev

Detta gäller alltså befintliga kunder hos Sappa som tecknat extrapaket sedan tidigare.

Inkopplingsanvisningar:

Sappa Wifi Inkopplingsguide E600

Inkopplingsguiden medföljer även routern vid leverans.

På tjänstefördelaren (kundenheten som Yngves monterar) skall uttaget LAN 1 anslutas till routern:

Frågor & svar:

Går det att få en publik IP-adress för att komma åt nätverket utifrån?

Per standard så tillhandahåller vi CGNAT.
Givetvis tillhandahåller vi publik IP-adress om så önskas!

Det beställs kostnadsfritt via vår kundtjänst när allt har blivit installerat.

Går det att använda en annan router än den som Sappa skickar med?

Det fungerar alldeles utmärkt att använda sin egen utrustning.

Felanmälan

Nu har vi fått ett extra telefonnummer vi kan använda oss av om vi inte kommer fram på det ordinarie numret.

VIP-support: 0770-45 73 47

Diverse frågor om kapacitet och hårdvara

  • Den Inteno omvandlare som idag sitter i fastigheten kommer Sappas installatörer ta med sig.
  • Det går två fiber till varje fastighet. En går till tjänstefördelaren (internet mm) och en till TV-modulen.
  • Föreningen äger fiberledarna och kanalisationen på området.
  • Sappa driftar och övervakar våra tjänster kontinuerligt och de får en varning om kapaciteten närmar sig den övre gränsen. Det finns då tid att bygga ut kapaciteten ytterligare.
  • En fiberkabel har “ingen begränsning” i kapacitet utan det är utrustningen runt om som orsakar begränsningarna.
  • Sappa installerar egen utrustning (switchar mm) för att förse oss med tjänsterna.
  • Sappa följer branchstandard på utrustning och leveranskapacitet.
  • Normalt är 70% av kapaciteten ett godkänt värde. För vår del innebär det 700/700 Mbit/s. Har ni lägre kapacitet än så påbörjas felsökning.
  • Förutsättningar för att mäta kapaciteten är via nätverkskabel CAT5E/CAT6 (ej WiFi) direkt till datorn.
  • Det är svårt att garantera någon hastighet över WiFi då det finns så många faktorer som spelar in (ex. routerns placering, väggar, andra WiFi-signaler, Bluetooth, microvågsugn mm). Vanligtvis kan man dock få upp mot 900/900 Mbit/s.