Samfällighetsdokument

Följande dokument ligger till grund för förvaltningen av samfällighetsföreningen och gemensamhetsanläggningen.

Föreningens stadgar
Stadgarna antogs vid samfällighetsföreningens extrastämma 2008-11-26.

Stadgarna presenteras här ().

Förrättningsprotokoll och Anläggningsbeslut
Förrättning enligt lagen 1966-12-16 om vissa gemensamhetsanläggningar (LGA) avseende gemensamma parkeringsplatser, lekplatser mm i Västra Mariedal, Vänersborg genomfördes 1973-09-24. Rättelse av uppgift om deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen i kv Orion genomfördes 1986-08-22.

Observera att de angivna fastighetsbeteckningarna har ändrats efter förrättningen. De bilagor som hänvisas till finns inte med i det publicerade dokumentet (bilaga 1-7 är ritningar)

Förrättningsprotokoll med anläggningsbeslut presenteras här ().

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Den lag som gäller förvaltningen av samfälligheten. Stadgarna bygger på lagen och hänvisar också dit i några fall. Lagen finns att ta del av på internet, exempelvis via www.riksdagen.se.

Underhålls- och förnyelseplan
Samfällighetsföreningens underhålls- och förnyelseplan är uppdelad i två delar. Del 1 presenteras på hemsidan och innehåller de uppgifter som skall ingå i planen. I den finns också en översiktlig beskrivning av anläggningen.  Del 1 finns att ta del av här ().

Den utförligare beskrivningen av anläggningen sker i del 2. Den kommer att fortlöpande revideras av styrelsen och finns att ta del av via kontakt med styrelsen.