Fiberinstallation

DENNA SIDA KOMMER ATT UPPDATERAS EFTER ATT INSTALLATIONEN ÄR FÄRDIG.

Styrelsen

Samfällighetsföreningens fiberinstallation består av två separata delar. Det är först och främst själva installationen med fiber och boxar. Den andra delen är tjänsteutbudet som var och en kan få via fibernätet.

Fibernätet
Samfällighetsföreningen installerade under 2011 ett fibernät i området som ersättning till det gamla koaxialnätet. Nätet ägs av föreningen och består av kanalisation och fiber i marken från centralen i styrelserummet och ut till respektive fastighet. Kundenheten som siter i fastigheten ägs också av föreningen. Det som är viktigt att tänka på är att inte hushållen själva ändrar i installationen med fiber och kundenhet. Fiberkabeln är känslig och får inte böjas. Sker skada i byggnaden eller på tomten är det fastighetsägaren som själv får stå för reparationskostnaden.

Föreningens fibernät är anslutet till Trollhättans Energi AB Stadsnät. De i sin tur har avtal med ”Öppen Fiber från Telia” för att leverera tjänster i nätet.

För felsökning i fibernätet har vi idag ett serviceavtal med Sappa AB som i sin tur anlitar Yngves Elektronik AB.

Tjänsteutbud
Det tjänsteutbud som finns att tillgå idag är bredband, Tv och telefoni. För att se vilka som är aktuella för oss så besök sidan: https://www.bredbandswebben.se.

För beställning kontaktas respektive tjänsteleverantör av den enskilde. Föreningen har inget med tjänsteutbudet att göra, förutom för analog Tv. Kostnader debiteras direkt av respektive tjänsteleverantör.

Analog Tv
För Tv så har föreningen idag ett gemensamt utbud av analoga Tv-kanaler och digitala public service Tv-kanaler där tjänsteleverantören är Sappa AB. Kostnaden för utbudet ingår i fakturan från samfälligheten. Det analoga utbudet är fast för orten, så det kan vi inte påverka. De analoga kanalerna kan ses genom koaxialkabeln direkt in i Tv:n från befintligt vägguttag. Koaxialutgången från kundenheten skall vara inkopplad på ert egna koaxialnät i fastigheten, vilket skall vara gjort vid installationen av kundenheten. Det analoga utbudet består av 18 kanaler enligt följande: svt1, svt2, tv3, tv4, kanal5, tv6, Sjuan, Tv8, Kanal 9, Tv10, Tv12 svt kunskapskanalen, svt Barnkanalen, Svt24, MTV, Tv4 Fakta, Eurosport 1 och kanal 10.

Digital Tv
Önskas digitala Tv-kanaler utöver public service kanalerna kontaktas någon av de tjänsteleverantörer som kan leverera digital Tv i nätet. Exempelvis är Sappa AB en sådan leverantör.

Bredband
Önskas bredbandsuppkoppling mot internet så beställs det av någon av de tjänsteleverantörer som finns i nätet.

Telefoni
Önskas IP-telefoni så beställs det av någon av de tjänsteleverantörer som finns i nätet.

Felanmälan
För felanmälan av fibernätet och de analoga Tv-kanalerna sker detta direkt till Sappa AB:

Alla dagar kl. 8–22, telefonnummer: 0774-444 744
eller via e-post till hej@sappa.se.

För felanmälan på bredband, telefoni eller digital Tv så sker det direkt till den tjänsteleverantör som ni anlitat. Se respektive företags hemsida för kontaktuppgifter.

Det finns en utsedd kontaktperson i styrelsen för att administrera fiberinstallationen. Se hemsidan för information om vem som är det i årets styrelse.