Information om fiberinstallationen

Den information som styrelsen har kring fiberinstallationen och de nya tjänsterna har samlats på en egen sida (https://www.vastramariedal.se/info-fiberinstallation/).

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Information om fiberinstallationen

Städdag 2022-04-23

Vårens städdag närmar sig. Era kontaktombud har fått uppgifter som skall utföras gemensamt av er i området.

Hoppas vi får bra väder och god uppslutning!

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Städdag 2022-04-23

Protokoll från föreningsstämma 2022-01-25

Nu finns protokollet från föreningsstämman publicerad. Ni hittar den via Protokoll i menyn eller via följande länk ().

En ny debiteringslängd bifogas då det visade sig att den i kallelsen innehöll några felaktigheter.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Protokoll från föreningsstämma 2022-01-25

Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 25 januari 2022

Varmt välkomna till föreningens ordinarie föreningsstämma för 2022. Kallelsen är utdelad till samtliga delägarfastigheter och där framgår vilka beslut och val som skall genomföras på stämman. Kallelsen finns även att ta del av på hemsidan under ”Protokoll” eller via följande länk ().

Planen är att genomföra stämman i Mariedalskolans matsal med start kl. 18:30. Vi uppmanar att alla deltagarna är vaccinerade mot covid-19 och att vi sitter med avstånd från varandra i lokalen. Alla som deltager skall vara fria från covid-19 symptom.

Styrelsen hoppas på god uppslutning trots restriktionerna och att så många som möjligt kan komma för en möjlighet att påverka föreningens framtid.

Varmt välkomna!

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 25 januari 2022

Sappa: Driftstörning Vänersborg och Trollhättan

Planerat arbete i Vänersborg, Trollhättan
Ett planerat strömarbete av Vattenfall kommer ske idag 25/11 klockan 21:30.
Påverkade områden är Vänersborg och Trollhättan.
Detta kommer leda till bortfall av TV tjänster under tiden arbetet pågår.
För kunder i BRF Vallmon kommer även bredband försvinna.
Beräknad klartid 00:30.

Länk: Sappa

Publicerat i Driftsinformation | Kommentarer inaktiverade för Sappa: Driftstörning Vänersborg och Trollhättan

Kallelse till föreningsstämma 2021-01-26

Idag har samtliga hushåll i föreningen fått kallelsen till den ordinarie föreningsstämman utdelat i sina brevlådor. På grund av det rådande läget och riskerna med covid-19 kommer ingen vanlig stämma att hållas. Stämman kommer i stället ske genom poströstning. Bifogat kallelsen finns det en bilaga med en röstsedel. Den fyller ni i och lämnar i brevlådan vid styrelserummet (vid förrådet vid taxiplan 2) senast MÅNDAGEN DEN 25 JANUARI 2021 KL. 21:00.

Finns det några frågor kring stämman och de punkter som skall avhandlas så uppmanas ni att skicka in era frågor till styrelsen (via e-post, formuläret på hemsidan eller via Facebookgruppen). Styrelsen kommer att försöka besvara era frågor så snart som möjligt. Alla frågor och svar kommer att publiceras på hemsidan.

Kallelsen och bilagan finns även publicerad på hemsidan (se under Protokoll/föreningsstämmor).

Styrelsen hoppas på ett stort deltagarantal och att alla inser varför vi är tvungna att genomföra stämman på detta ovanliga sätt.

Varmt välkomna att lämna er röstsedel och påverka hur föreningens framtid kommer att se ut!

Styrelsen

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till föreningsstämma 2021-01-26

Sappa utför kanalomläggning 25 november

Sappa har skickat ut information om att det kommer att ske kanalomläggning i TV-utbudet.

Ni behöver göra en ny kanalsökning efter kl 17:00 den 25 november för att det skall fungera som det ska.

För mer info hänvisas till Sappa och sidan ”Fler kanaler får HD-kvalitet!”.

Publicerat i Driftsinformation | Kommentarer inaktiverade för Sappa utför kanalomläggning 25 november

Motioner till föreningsstämman

Den 26 januari 2021 kommer föreningens ordinarie föreningsstämma att äga rum. Passa på att lämna förslag till stämman om det som du skulle vilja ändra på eller förbättra i föreningen. Skicka in din motion med förslag till styrelsen senast den 1 december 2020. Det går utmärkt att maila till styrelsemailen eller att lämna över motionen direkt till en styrelsemedlem.

Stämman kommer preliminärt att hållas som vanligt i Mariedalskolans matsal. Definitiv plats kommer att framgå av kallelsen. Styrelsen utreder vilka åtgärder som vi kan göra för att minska riskerna med Covid-19 i samband med stämman.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Motioner till föreningsstämman

NCS-koder

Styrelsen eftersöker NCS-koder som använts för att måla om husen i originalfärgerna. I vårt arkiv finns endast följande benämningar:

Gult hus: Gul 122 + 28 Mörkbrun
Grönt hus: 23 Oxidgrön + 1 Vit
Blått hus: 730 Fjällblå + 25 Dalaröd
Rött hus: 25 Dalaröd + 730 Fjällblå
Brunt hus: 28 Mörkbrun + 123 Sädesgul

Skicka gärna in (till styrelsens mailadress) vilka färgkoder som ni har använt er av.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för NCS-koder

Resultatet från kvällens extra stämma

Först och främst vill vi passa på att tacka för det stora deltagarantalet på kvällens extra stämma. Vi var glädjande nog 82 stycken som hade hittat ut och kunde deltaga. Glädjande också var den stora uppslutning vi har haft i de två stora frågeställningarna som vi har kunnat förtidsrösta om. Det blev tillslut 121 röster (85% av alla hushåll) som avlades i våra två omröstningsomgångar. Det måste vara rekord! Tack för det!

Resultatet av röstningsomgång 1:

Val av carport eller garageAntal rösterProcentuellt
Gör om samtliga garage till carportar2416,9 %
Garagen skall vara kvar9566,9 %
AVSTÅR från att rösta:21,4 %
Ogiltiga röster:
Antal som ej deltagit:2114,8 %
 142100 %

Stämman beslutade att garagen skall vara kvar.

Resultatet av röstningsomgång 2:

Val av ägarskap av garageportarnaAntal rösterProcentuellt
Ägarskapet av garageporten kvarstår på den enskilde2114,8 %
Föreningen övertar ägarskapet av garageporten (nya monteras)9869,0 %
AVSTÅR från att rösta:21,4 %
Ogiltiga röster:
Antal som ej deltagit:2114,8 %
 142 st100 %

Stämman beslutade att föreningen skall överta ägarskapet av garageportarna och nya monteras.

Beslutet innebär att styrelsen har fått medlemmarnas inriktning och att arbetet med att få till ett förändrat anläggningsbeslut behöver startas upp för att kunna genomföra medlemmarnas önskemål.

Resultatet av de extra punkterna som infördes i tillägget till kallelsen utföll så att stämman beslutade att styrelsen skall påbörja arbetet med att utarbeta ett nytt förslag till ett anläggningsbeslut och därefter ansöka om en ny förrättning. Stämman beslutade också att anta friskrivningsklausulen för styrelsen enligt utskicket med ändringen att en bisats togs bort för att göra det tydligare.

Styrelsen vill än en gång tacka för det stora deltagarantalet och de givande diskussioner som förts under kvällen.

Publicerat i Allmän information | Kommentarer inaktiverade för Resultatet från kvällens extra stämma