Styrelsen 2022

Styrelsesammansättning efter föreningsstämman 2022-01-25 och konstituerande styrelsemöte 2022-02-01.

Ordförande Peter Karlsson Rattgatan 141
070-606 94 40
Kassör Staffan Hummerhielm Tegelbruksvägen 200
070-751 86 11
Sekreterare Kina Söderqvist Tegelbruksvägen 154
070-393 63 79
Ledamot Linn Arthursson Tegelbruksvägen 142
073-741 17 31
Ledamot Andreas Nitschke Rattgatan 23
070-744 24 05
Ledamot Åsa Roslund Rattgatan 129
070-688 15 20
Ledamot Marie Schwartz Rattgatan 99
073-023 78 64
Suppleant Andreas Bergström Rattgatan 97
073-739 47 49
Suppleant Felix Lensing Tegelbruksvägen 176
072-211 77 52

Fördelning av arbetsuppgifter enligt bilaga 1 till styrelseprotokoll Nr 1 2022.