Styrelsen 2021

Styrelsesammansättning efter föreningsstämman 2021-01-26 och konstituerande styrelsemöte 2021-01-28.

Ordförande Peter Karlsson Rattgatan 141
070-606 94 40
Kassör Staffan Hummerhielm Tegelbruksvägen 200
070-751 86 11
Ledamot Mathias Alfredsson Tegelbruksvägen 148
070-949 47 31
Ledamot Linn Arthursson Tegelbruksvägen 142
073-741 17 31
Ledamot Camilla Karlsson Nygren Rattgatan 73
073-844 51 18
Ledamot Andreas Nitschke Rattgatan 23
070-744 24 05
Ledamot Marie Schwartz Rattgatan 99
073-023 78 64
Suppleant Andreas Bergström Rattgatan 97
073-739 47 49
Suppleant Felix Lensing Tegelbruksvägen 176
072-211 77 52

Ingen sekreterare utsågs utan uppgifterna fördelas inom styrelsen.
Fördelsning av arbetsuppgifter enligt bilaga 1 till styrelseprotokoll Nr 1 2021.