Styrelsen 2016

Styrelsesammansättning efter föreningsstämman 2016-01-20 och konstituerande styrelsemöte 2015-02-15.

Ordförande Peter Karlsson Rattgatan 141
070-6069440
Vice ordförande (ansvarsområde 1) Roland Strid Tegelbruksvägen 188
0521-61509
Kassör Staffan Hummerhielm Tegelbruksvägen 200
0521-66556
Sekreterare Solveig Larsson Tegelbruksvägen 152
0521-61133
Ledamot (ansvarsområde 2) Per-Olof Irvestam Rattgatan 11
0521-19322
Ledamot (ansvarsområde 1) Yvonne Ihlbom Tegelbruksvägen 116
070-9201170
Ledamot (ansvarsområde 2) Ali Taimory Rattgatan 121
0521-62698
Suppleant Katarina Chmaj Rattgatan 147
070-8507772
Suppleant Mattias Lindenlöv Tegelbruksvägen 218
070-4934824