Styrelsen 2020

Styrelsesammansättning efter föreningsstämman 2020-01-21 och konstituerande styrelsemöte 2020-01-23.

Ordförande Peter Karlsson Rattgatan 141
070-606 94 40
Kassör /
Vice ordförande
Staffan Hummerhielm Tegelbruksvägen 200
070-751 86 11
Sekreterare Linn Arthursson Tegelbruksvägen 142
073-741 17 31
Ledamot 1 Andreas Nitschke Rattgatan 23
070-744 24 05
Ledamot 1 Daniel Axzell (avgått)
Rattgatan 7
073-540 11 36
Ledamot 2 Yvonne Ihlbom Tegelbruksvägen 116
070-920 11 70
Ledamot 2 Camilla Karlsson Nygren Rattgatan 73
073-844 51 18
Suppleant Andreas Bergström Rattgatan 97
073-739 47 49
Suppleant Felix Lensing Tegelbruksvägen 176
072-211 77 52

Ansvarsområde:
1) Byggnader & rekreationsytor.
2) Anläggningar och utemiljö.