Styrelsen 2017

Styrelsesammansättning efter föreningsstämman 2017-01-18 och konstituerande styrelsemöte 2017-01-23.

Ordförande Peter Karlsson Rattgatan 141
070-6069440
Vice ordförande
(Rekreationsytor)
Per-Olof Irvestam Rattgatan 11
076-8231877
Kassör Staffan Hummerhielm Tegelbruksvägen 200
0521-66556
Sekreterare Solveig Larsson Tegelbruksvägen 152
0521-61133
Ledamot
(Byggnader)
Roland Strid Tegelbruksvägen 188
070-6961509
Ledamot
(Anläggningar)
Yvonne Ihlbom Tegelbruksvägen 116
070-9201170
Ledamot
(Utemiljö)
Mattias Lindenlöv Tegelbruksvägen 218
070-4934824
Suppleant Katarina Chmaj Rattgatan 147
070-8507772
Suppleant Robert Andersson Rattgatan 45