Styrelsen 2019

Styrelsesammansättning efter föreningsstämman 2019-01-23 och konstituerande styrelsemöte 2019-02-05.

Ordförande Peter Karlsson Rattgatan 141
070-606 94 40
Kassör /
Vice ordförande
Staffan Hummerhielm Tegelbruksvägen 200
070-751 86 11
Sekreterare Linn Olsson Tegelbruksvägen 142
073-741 17 31
Ledamot 1 Per-Olof Irvestam Rattgatan 11
0521-193 22
Ledamot 1 Andreas Bergström Rattgatan 97
073-739 47 49
Ledamot 2 Yvonne Ihlbom Tegelbruksvägen 116
070-920 11 70
Ledamot 2 Patric Grammann Tegelbruksvägen 118
070-496 87 23
Suppleant Robert Andersson Rattgatan 45
073-049 75 48
Suppleant Camilla Karlsson Nygren Rattgatan 73
073-844 51 18

Ansvarsområde:
1) Byggnader & rekreationsytor.
2) Anläggningar och utemiljö.