Kontaktombud 2020

Kontaktombud från januari 2020 till januari 2021.

Område Namn Adress
B Janet Klubb Rattgatan 149
C Joachim Östh* Rattgatan 35*
D Tomas Litsegård Rattgatan 131
E1 Benno Jansson Rattgatan 69
E2 Maria Wejsander Rattgatan 93
F Hans Peterson Rattgatan 21
G Helena Björklund Rattgatan 9
H Ali Taimory Rattgatan 121
I Claes Forsström Rattgatan 111
J Tore Andersson Tegelbruksvägen 104
K Martin Larson Tegelbruksvägen 150
L Kina Söderqvist Tegelbruksvägen 154
M Ove Ekman Tegelbruksvägen 170
N Ingalill Solberg Tegelbruksvägen 202
O Dan Andreasson Tegelbruksvägen 224

*) Nytt kontaktombud för område C sedan den 22 maj då Frida Sandström och Joakim Arleros, R 37 ersattes av Joachim Östh, R 35.