Styrelsen 2018

Styrelsesammansättning efter föreningsstämman 2018-01-17 och konstituerande styrelsemöte 2018-02-08.

Ordförande Peter Karlsson Rattgatan 141
070-6069440
Kassör /
Vice ordförande
Staffan Hummerhielm Tegelbruksvägen 200
0521-66556
Sekreterare Linn Olsson Tegelbruksvägen 142
073-7411731
Ledamot
(Byggnader)
Roland Strid Tegelbruksvägen 188
0521-61509
Ledamot
(Rekreationsytor)
Per-Olof Irvestam Rattgatan 11
0521-19322
Ledamot
(Anläggningar)
Yvonne Ihlbom Tegelbruksvägen 116
070-9201170
Ledamot
(Utemiljö)
Patrik Grammann Tegelbruksvägen 118
070-4968723
Suppleant Katarina Chmaj Rattgatan 147
070-8507772
Suppleant Robert Andersson Rattgatan 45
0702-193605