Styrelsen 2015

Styrelsesammansättning efter föreningsstämman 2015-01-21 och konstituerande styrelsemöte 2015-01-22.

Peter Karlsson Ordförande
Per-Olof Irvestam Vice ordförande (ansvarsområde 1)
Staffan Hummerhielm Kassör
Solveig Larsson Sekreterare
Roland Strid Ledamot (ansvarsområde 1)
Tore Andersson Ledamot (ansvarsområde 2)
Björn Siggelkow Ledamot (ansvarsområde 2)
Kerstin Östlund Suppleant
Katarina Chmaj Suppleant