Kallelse till föreningsstämma

Västra Mariedals Samfällighetsförening kallar till ordinarie föreningsstämma den 21 januari 2020. OBS! Stämman hålls i år på en tisdag och kommer att äga rum i Mariedalskolans matsal med start kl 18:30. Förhoppningsvis är många av er intresserade av att vara med och påverka föreningens framtid!

Kallelsen och årsberättelsen har idag delats ut till samtliga i föreningen. Dokumentet finns också att ta del av på vår hemsida ( ). Tag gärna med årsberättelsen till stämman.

OBS! Under stämman kommer beslut att fattas om vi skall bygga nya garage eller carportar i området eller fortsätta renovera befintliga byggnader. Passa på att göra din röst hörd!

Har du inte möjlighet att själv deltaga på mötet går det att be någon som närvarar att föra er talan via en fullmakt. Tänk på att en person bara får ha en fullmakt med sig. På fullmakten skall framgå vem som är fullmaktsgivare (fastighetsägarens namn och adress), vem som är fullmaktstagare (namn och adress till den som representerar på stämman), giltighetstid på fullmakten (ex. föreningsstämman 2020-01-21) och eventuella begränsningar. Fullmakten skall också vara underskriven och daterad av fullmaktsgivaren. Vi ser gärna att fullmakten görs på en A4 för att underlätta arkivering.

Välkomna!

Det här inlägget postades i Allmän information. Bokmärk permalänken.