Kalender

2021-01-26Ordinarie föreningsstämma
2021-01-28 Konstituerande styrelsemöte
2021-02-02–04 Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2021-03-31Förfallodag faktura 2021 kvartal 2
2021-04-17Städdag, vår
2021-06-30Förfallodag faktura 2021 kvartal 3
2021-09-30Förfallodag faktura 2021 kvartal 4
2021-09-30Vattenavläsning i alla fastigheter
2021-10-01Ny räkenskapsperiod börjar
2021-11-13Städdag, höst
2021-12-01Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2021-12-31 Förfallodag faktura 2022 kvartal 1
2022-01-04Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2022-01-04Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen
2022-01-11Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2022-01-18–20 Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2022-01-25Ordinarie föreningsstämma
2022-01-27Konstituerande styrelsemöte