Kalender

2020-01-21Ordinarie föreningsstämma
2020-01-23 Konstituerande styrelsemöte
2020-01-28–30 Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2020-03-31Förfallodag faktura 2020 kvartal 2
2020-04-04Städdag, vår
2020-06-30Förfallodag faktura 2020 kvartal 3
2020-09-30Förfallodag faktura 2020 kvartal 4
2020-09-30Vattenavläsning i alla fastigheter
2020-10-01Ny räkenskapsperiod börjar
2020-11-07Städdag, höst
2020-12-01Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2020-12-31 Förfallodag faktura 2021 kvartal 1
2021-01-05Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2021-01-05Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen
2021-01-12Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2021-01-26Ordinarie föreningsstämma
2021-01-28Konstituerande styrelsemöte
2021-02-02-04 Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)