Kalender

 • 2020-05-12 (tis) - Styrelsemöte Nr 5
 • 2020-06-02 (tis) - Styrelsemöte Nr 6
 • 2020-06-22 (mån) - Styrelsemöte Nr 7
 • 2020-06-22 (mån) - Styrelsemöte Nr 7
 • 2020-06-30 (tis) - Faktura kvartal 3
 • 2020-07-11 (lör) - Målardag
 • 2020-07-28 (tis) - Styrelsemöte Nr 8
 • 2020-08-19 (ons) - Extra föreningsstämma
 • 2020-09-30 (ons) - Faktura kvartal 4
 • 2020-09-30 (ons) - Vattenavläsning
 • 2020-10-01 (tor) - Ny räkenskapsperiod
 • 2020-11-07 (lör) - Städdag höst
 • 2020-12-01 (tis) - Motioner skall lämnas in
 • 2020-12-31 (tor) - Faktura kvartal 1
 • 2021-01-26 (tis) - Ordinarie föreningsstämma
 • 2021-01-28 (tor) - Konstituerande styrelsemöte
 • 2021-02-02 (tis) - Kontaktombudsträff
 • 2021-02-03 (ons) - Kontaktombudsträff
 • 2021-02-04 (tor) - Kontaktombudsträff
 • 2021-03-31 (ons) - Faktura kvartal 2