Kalender

 • 2020-08-11 (tis) - Förtidsröstning
 • 2020-08-19 (ons) - Extra föreningsstämma
 • 2020-08-24 (mån) - Styrelsemöte Nr 9
 • 2020-08-27 (tor) - Möte ang lekplatsbesiktning
 • 2020-09-18 (fre) - Möte ang gestaltningsprogrammet
 • 2020-09-29 (tis) - Styrelsemöte Nr 10
 • 2020-09-30 (ons) - Faktura kvartal 4
 • 2020-09-30 (ons) - Vattenavläsning
 • 2020-10-01 (tor) - Ny räkenskapsperiod
 • 2020-11-07 (lör) - Städdag höst
 • 2020-12-01 (tis) - Motioner skall lämnas in
 • 2020-12-31 (tor) - Faktura kvartal 1
 • 2021-01-26 (tis) - Ordinarie föreningsstämma
 • 2021-01-28 (tor) - Konstituerande styrelsemöte
 • 2021-02-02 (tis) - Kontaktombudsträff
 • 2021-02-03 (ons) - Kontaktombudsträff
 • 2021-02-04 (tor) - Kontaktombudsträff
 • 2021-03-31 (ons) - Faktura kvartal 2
 • 2021-06-30 (ons) - Faktura kvartal 3
 • 2021-09-30 (tor) - Faktura kvartal 4