Information gällande asfaltering av infart Rattgatan, garage och carport

Vecka 33 kommer Peab att påbörja förarbetet inför asfalteringen som kommer ske vecka 34. Det som ska asfalteras är Rattgatans infart mellan garagen, parkeringsplatserna samt inne i garage och carports.

Garagen och carportarna måste vara tömda senast söndagen den 9 augusti 2020!

Finns det saker kvar i garagen/carportarna efter söndagen och detta påverkar asfalteringsjobbet kommer alla extrakostnader debiteras brukaren av garaget/carporten. Eventuellt kommer skiljeväggarna att också tas bort för att kunna asfaltera ordentligt.

Under vecka 34 kommer infarten från Rattgatan vara helt avstängd och det kommer vara parkeringsförbud på parkeringsplatserna. Detta innebär att ingen bil-, cykel, eller gångtrafik kommer kunna köra in eller ut via infarten, och inga fordon kommer kunna parkeras på parkeringsplatserna.

För mer information se det informationsblad () som idag är utdelat till samtliga 142 hushåll.

Det här inlägget postades i Driftsinformation. Bokmärk permalänken.