Kallelse till föreningsstämma

Västra Mariedals Samfällighetsförening kallar till ordinarie föreningsstämma den 21 januari 2020. OBS! Stämman hålls i år på en tisdag och kommer att äga rum i Mariedalskolans matsal med start kl 18:30. Förhoppningsvis är många av er intresserade av att vara med och påverka föreningens framtid!

Kallelsen och årsberättelsen har idag delats ut till samtliga i föreningen. Dokumentet finns också att ta del av på vår hemsida ( ). Tag gärna med årsberättelsen till stämman.

OBS! Under stämman kommer beslut att fattas om vi skall bygga nya garage eller carportar i området eller fortsätta renovera befintliga byggnader. Passa på att göra din röst hörd!

Har du inte möjlighet att själv deltaga på mötet går det att be någon som närvarar att föra er talan via en fullmakt. Tänk på att en person bara får ha en fullmakt med sig. På fullmakten skall framgå vem som är fullmaktsgivare (fastighetsägarens namn och adress), vem som är fullmaktstagare (namn och adress till den som representerar på stämman), giltighetstid på fullmakten (ex. föreningsstämman 2020-01-21) och eventuella begränsningar. Fullmakten skall också vara underskriven och daterad av fullmaktsgivaren. Vi ser gärna att fullmakten görs på en A4 för att underlätta arkivering.

Välkomna!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Motioner till stämman

Nu är det dags att lämna in de motioner som ni vill skall tas upp på vår ordinarie föreningsstämma (som i år blir på tisdag den 21 januari).

Motionerna skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december och vi ser gärna att ni mailar in underlaget till styrelsens e-postadress. Har ni inte fått någon bekräftelse på att vi tagit emot er motion så hör av er direkt till styrelsen.

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Höstens städdag – Lördagen den 9 november 2019

Städdagen kommer att genomföras veckorna runt den 9 november 2019. Containrar kommer att placeras ut på taxiplan 1, 3 och 5 som vanligt. De kommer att finnas på plats veckan innan och veckan efter städdagen. Korvgrillning kommer också att genomföras från ca kl 11:00.

Kontaktombudet i respektive område kommer att få en arbetsbeskrivning på vilka aktiviteter som skall genomföras. Nytt för i år är att vi kommer att starta våra gemensamma skötselområden vid en bestämd tid och med ett bestämt antal från respektive område. Mer information kommer senare.

Styrelsen hoppas på bra väder och en god uppslutning på städdagen!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Avbrott i fibernätet, 11-12 juni

Trollhättans Energi kommer att byta ut delar (UPS:er) i fiberanläggningen. Under arbetets gång kommer det att uppstå kortare avbrott i fibernätet. Det kommer att bli 1-3 st kortare avbrott under tisdag (11/6) eller onsdag (12/6) beroende på hur arbetet på andra ställen fortlöper. Både TV och övriga tjänster i nätet (internetanslutning, IP-telefoni) kommer att påverkas.

Publicerat i Driftsinformation | Lämna en kommentar

Vårens städdag är den 27 april

Veckan efter Påskhelgen är det dags för vårens städdag (27/4). Kontaktombuden kommer som vanligt att få arbetsuppgifter som skall utföras av de boende i anslutning till städdagen.

Tre containrar kommer att beställas och finnas på plats mellan den 23 april och 6 maj. Placeringen blir vid taxiplan 1, 3 och 5.

Som brukligt kommer det att anordnas korvgrillning vid grillplatsen.

Har ni inte möjlighet att närvara på städdagen så prata med erat kontaktombud så kan ni få genomföra uppgifter på andra tider.

Vi i styrelsen hoppas på bra uppslutning på städdagen!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Ordinarie föreningsstämma 2019-01-23

Varmt välkomna till vår ordinarie föreningsstämma den 23 januari 2019. Vi startar igång kl. 18:30 i Mariedalskolans matsal. Nytt för i år är att vi inte serverar något fika. Det gör vi för att korta ner tiden på mötet.

Kallese med årsberättelse för 2018 är publicerat på hemsidan och utskickat digitalt. Den kommer även att delas ut till samtliga medlemmar. Tyvärr har vi för tillfället lite bekymmer med att skriva ut alla exemplar men de kommer att delas ut så snart som möjligt.

Årsberättelsen finns att ta del av via följande länk: .

Hoppas att ni har möjlighet att komma på mötet och göra er röst hörd!

/Styrelsen

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Motioner till föreningsstämman

Har ni några förslag och idéer som ni vill att föreningsstämman skall besluta om så behöver styrelsen få in er motion senast den 1 december. Maila gärna direkt till styrelsens e-postadress eller lämna er motion till någon styrelsemedlem. Föreningsstämman kommer att hållas den 23 januari 2019 och kallelse med årsberättelse delas ut senast två veckor innan mötet.

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Kanalomläggning 1-2 oktober

Sappa informerar om kanalomläggning 1-2 oktober.

Vi uppdaterar vårt utbud och gör en kanalomläggning i TV-nätet 1-2 oktober. För att ge TV-tittaren både bättre ljud- och bildkvalitet har vi gjort om kanalplatslistan så att HD-kanalerna är enklare att hitta.

När vi jobbar i nätet kan de förekomma störningar i TV-leveransen den 1 oktober mellan kl. 10-17. Vi har samlat all information om vad era boenden/hushåll behöver göra för att få tillgång till kanalerna efter kanalomläggningen.

För mer information besök Sappas sida:

https://www.sappa.se/kundservice/nyheter/2018/09/26/kanalomlaggning-1-2-oktober-2018

 

Publicerat i Driftsinformation | Lämna en kommentar

Städdag

Den 10 november planerar vi att genomföra höstens städdag. Kontaktombuden kommer att informeras om vad som skall göras i erat område. Planera redan nu in dagen så hjälps vi åt att få ett snyggt och trevligt område som alla kan trivas i.

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Vattenavläsning

Idag den 30 september har vi vattenavläsning i samtliga fastigheter. Erat kontaktombud går runt och skriver upp er förbrukning.

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar