NCS-koder

Styrelsen eftersöker NCS-koder som använts för att måla om husen i originalfärgerna. I vårt arkiv finns endast följande benämningar:

Gult hus: Gul 122 + 28 Mörkbrun
Grönt hus: 23 Oxidgrön + 1 Vit
Blått hus: 730 Fjällblå + 25 Dalaröd
Rött hus: 25 Dalaröd + 730 Fjällblå
Brunt hus: 28 Mörkbrun + 123 Sädesgul

Skicka gärna in (till styrelsens mailadress) vilka färgkoder som ni har använt er av.

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Resultatet från kvällens extra stämma

Först och främst vill vi passa på att tacka för det stora deltagarantalet på kvällens extra stämma. Vi var glädjande nog 82 stycken som hade hittat ut och kunde deltaga. Glädjande också var den stora uppslutning vi har haft i de två stora frågeställningarna som vi har kunnat förtidsrösta om. Det blev tillslut 121 röster (85% av alla hushåll) som avlades i våra två omröstningsomgångar. Det måste vara rekord! Tack för det!

Resultatet av röstningsomgång 1:

Val av carport eller garageAntal rösterProcentuellt
Gör om samtliga garage till carportar2416,9 %
Garagen skall vara kvar9566,9 %
AVSTÅR från att rösta:21,4 %
Ogiltiga röster:
Antal som ej deltagit:2114,8 %
 142100 %

Stämman beslutade att garagen skall vara kvar.

Resultatet av röstningsomgång 2:

Val av ägarskap av garageportarnaAntal rösterProcentuellt
Ägarskapet av garageporten kvarstår på den enskilde2114,8 %
Föreningen övertar ägarskapet av garageporten (nya monteras)9869,0 %
AVSTÅR från att rösta:21,4 %
Ogiltiga röster:
Antal som ej deltagit:2114,8 %
 142 st100 %

Stämman beslutade att föreningen skall överta ägarskapet av garageportarna och nya monteras.

Beslutet innebär att styrelsen har fått medlemmarnas inriktning och att arbetet med att få till ett förändrat anläggningsbeslut behöver startas upp för att kunna genomföra medlemmarnas önskemål.

Resultatet av de extra punkterna som infördes i tillägget till kallelsen utföll så att stämman beslutade att styrelsen skall påbörja arbetet med att utarbeta ett nytt förslag till ett anläggningsbeslut och därefter ansöka om en ny förrättning. Stämman beslutade också att anta friskrivningsklausulen för styrelsen enligt utskicket med ändringen att en bisats togs bort för att göra det tydligare.

Styrelsen vill än en gång tacka för det stora deltagarantalet och de givande diskussioner som förts under kvällen.

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Välkommen till extra stämman

I morgon den 19 augusti kommer extra stämman att genomföras. Vi kommer att starta stämman kl. 18:30. Kom gärna lite tidigare för att skriva på deltagarlista och få ett röstkort till de extra beslut som skall fattas av stämman under kvällen. Tag gärna också med kallelsen och kompletteringen till extra stämman så blir det enklare att följa med. Den som önskar kan också ta med något att sitta på. Vi får hjälpas åt att påminna varandra under kvällen om att hålla avstånd i tider som dessa!

Ni som ännu inte har lämnat bilaga 2 till styrelsen har möjlighet att göra så på stämman. Det går att ta med sig grannarnas påskrivna blanketter också.

Om det blir regn i morgon kanske vi kan hålla till i en intilliggande carport eller garage, om så är möjligt beroende på hur arbetet med asfalteringen fortlöper.

Om ni själva inte kan komma på mötet så kan ni skicka med en fullmakt till någon som deltager. Tänk på att i så fall fylla i bilaga 1 och skicka med den som röstar i erat ställe. En person kan dock bara ha en fullmakt till stämman.

Har ni förtidsröstat är ni givetvis också välkomna till stämman! Dels finns det nya frågor att ta ställning till (enligt den kompletterande kallelsen) och dels kan ni fortfarande ändra eran redan lagda röst om så skulle önskas.

Vi i styrelsen hoppas på ett stort deltagande i morgondagens extra föreningsstämma.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Uppdatering gällande asfaltering av Rattgatans infart, garage och carport

Asfalteringen närmar sig och vi i styrelsen har några uppdateringar att meddela.

Under vecka 33 kommer det, som tidigare meddelats, att förberedas inför asfaltering på det berörda området. Det har nu tillkommit grävningsarbeten som kommer utföras vilket försvårar framkomligheten ytterligare. Eventuellt behöver vi stänga av det berörda området redan vecka 33, något som vi inte kan ge besked om förrän vecka 33. Om det inte blir helt avstängt ber vi dig om att i största mån undvika att köra in via Rattgatan även under hela vecka 33, samt att ta hänsyn till de fordon och människor som utför arbetena.

För mer information läs det utdelade informationsbladet eller läs det här ().

Styrelsen

Publicerat i Driftsinformation | Lämna en kommentar

Komplettering till extra stämman, 2020-08-19

Styrelsen har med anledning av inkommen protest tvingats att skicka ut en komplettering till kallelsen till extra stämman den 19 augusti.

Kompletteringen sker för att informera medlemmarna om
det extra arbete som kommer att krävas för att kunna genomföra delar av de valmöjligheter som extra stämman skall ta ställning till.

Dagordningen kompletteras därför också med ytterligare punkter för beslut av stämman.

Denna komplettering är endast ett komplement till den tidigare utskickade kallelsen.

Kompletteringen är idag utdelad till samtliga 142 fastigheter, utskickad via e-post samt publicerad på hemsidan. Den finns också att ta del av via den här ikonen ().

Styrelsen

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Välkommen på förtidsröstning!

Datum: 2020-07-25
Tid: 15:00 – 17:00
Plats: Styrelserummet (vid taxiplan 2)

Imorgon lördag den 25 juli inträffar det första tillfället att förtidsrösta (av fyra) till den utlysta extra stämman. Passa på att göra din röst hörd. Hur vill du utveckla samfälligheten och området framöver? Nu har du chansen att påverka utvecklingen. Ta den!

Läs igenom kallelsen och ta ställning till de två olika valen som skall göras i röstningsomgång 1 och i röstningsomgång 2. Röstsedel kommer att finnas i röstningslokalen.

Passa också på att lämna in bilaga 2 till styrelsen. Via blanketten visar ni vilka önskemål som ni har om exempelvis carport eller garage mm. Styrelsen behöver få in bilaga 2 från samtliga hushåll i föreningen. Bilagan arkiveras sedan med stämmohandlingarna. Bilagan finns också på hemsidan för utskrift.

Röstningslokalen är styrelserummet vid taxiplan 2 och minst två styrelsemedlemmar kommer att finnas på plats mellan kl. 15:00 – 17:00 för att ta emot era röster.

Nästa tillfälle att förtidsrösta är onsdagen den 29 juli, kl. 18:00-20:00. Övriga tider framgår av kallelsen till extra stämman.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Information gällande asfaltering av infart Rattgatan, garage och carport

Vecka 33 kommer Peab att påbörja förarbetet inför asfalteringen som kommer ske vecka 34. Det som ska asfalteras är Rattgatans infart mellan garagen, parkeringsplatserna samt inne i garage och carports.

Garagen och carportarna måste vara tömda senast söndagen den 9 augusti 2020!

Finns det saker kvar i garagen/carportarna efter söndagen och detta påverkar asfalteringsjobbet kommer alla extrakostnader debiteras brukaren av garaget/carporten. Eventuellt kommer skiljeväggarna att också tas bort för att kunna asfaltera ordentligt.

Under vecka 34 kommer infarten från Rattgatan vara helt avstängd och det kommer vara parkeringsförbud på parkeringsplatserna. Detta innebär att ingen bil-, cykel, eller gångtrafik kommer kunna köra in eller ut via infarten, och inga fordon kommer kunna parkeras på parkeringsplatserna.

För mer information se det informationsblad () som idag är utdelat till samtliga 142 hushåll.

Publicerat i Driftsinformation | Lämna en kommentar

Linbanan är avstängd och kommer att tas bort

I samband med att linbanan inspekterades idag kontaktades styrelsen då linbanan var i så dåligt skick att den omedelbart bör stängas för fortsatt användning. På grund av den stora risken för personskador togs beslutet att påbörja demontering av linbanan omedelbart. Styrelsen kommer att ta in offerter för att undersöka kostnaderna för att montera en ny godkänd linbana på samma plats.

Den gamla linbanan som nu har gjort sitt efter ca 45 års lång och trogen tjänst.
Publicerat i Driftsinformation | Lämna en kommentar

Kallese till Extra Föreningsstämma 2020-08-19

Medlemmarna i Västra Mariedals Samfällighetsförening
kallas härmed till en extra föreningsstämma för att
besluta om renovering av garage och ägarskap av garageportar.

Onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 18:30 på gräsplanen vid stora förrådet.
OBS! Tänk på att hålla avstånd till varandra.

Kallelsen till stämman är idag utdelad till samtliga 142 hushåll och e-post har samtidigt skickats ut till de som har anmält sin e-postadress till styrelsen.

Kallelse Extra föreningsstämma
Bilaga 1 Fullmakt till föreningsstämma
Bilaga 2 Blankett för brukarens val

Förtidsröstning kommer att vara möjlig vid följande fyra tillfällen:

Datum: Tid: Plats:
2020-07-25 kl. 15:00 – 17:00 Styrelserummet
2020-07-29 kl. 18:00 – 20:00 Styrelserummet
2020-08-06 kl. 16:00 – 18:00 Styrelserummet
2020-08-11 kl. 19:00 – 21:00 Styrelserummet
Välkomna önskar styrelsen!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Målardag 2020-07-11

Vi behöver din hjälp!

Målning av våra garage och ifyllnad på våra carportar är på ingång och vi behöver hjälpas åt för att arbetsbördan inte ska bli alltför tung på varje individ eller enskilda områden.

Vill du med grannar ha skoj,
och samtidigt föra lite stoj?
Kom då till Rattgatan och måla,
så vi i kaffe kan skåla.
Vi träffas juli den elfte,
och bjuder på bullar av vete.
Vi ses klockan tio,
så ingen tid går till spillo.
Så länge himlen är blå eller grå,
kan vi måla i varje vrå.
Alla efter sin förmåga jobba,
samtidigt som vi avstånd hålla.

När?         Lördag den 11:e juli klockan 10.00.

Var?         På gräsmattan vid styrelserummet (Taxiplan 2).

Varmt välkomna!

Önskar Styrelsen

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar