Förändring i beslut angående garage/carportar till stämman

I årsberättelsen har styrelsen lagt fram förslaget om att stämman skall rösta om beslut i nybyggnation av garage och carportar eller ej (sid. 10 i årsberättelsen).

Styrelsen har beslutat att ändra på de röstningsalternativ som presenteras i årsberättelsen. Anledningen är att styrelsen anser att det dels finns för lite beslutsunderlag och dels att förankringen bland medlemmarna kommer vara för lågt för att genomföra en omröstning av ett sådant stort beslut. Alternativ 1 kvarstår oförändrat medan alternativ 2 omformuleras. Omformuleringen innebär att beslutet om nybyggnation skjuts upp i avvaktan på en utredning utförd av en extern konsult.

De röstningsalternativ (ersätter punkt 6.1.3 Förslag till stämman i årsberättelsen) som stämman har att ta ställning till kommer att vara:

Alternativ 1: Innebär att föreningen renoverar och reparerar befintliga garage och carportar löpande då behov uppstår. Beslut om nybyggnation skjuts på framtiden.

Alternativ 2: Innebär att stämman beslutar om att styrelsen anlitar en konsult för att utreda frågan om nybyggnation av garage och/eller carportar eller att fortsatt löpande renovera befintliga byggnader. Stämman godkänner samtidigt att kostnaden för utredningen tas ur underhållsfonden i den mån den inte ryms inom ett eventuellt positivt resultat under budgetåret 2019-2020. Kostnaden uppskattas preliminärt till 100 000 – 200 000 kr. Utredningen skall ta fram alternativ för olika lösningar och kostnader. Efter att utredningen lämnats över till styrelsen kommer ett informationsmöte att hållas där de olika alternativen presenteras. Därefter kommer det att hållas en extrastämma för beslut om viket av alternativen som föreningen vill gå vidare med. Mellan informationsmötet och extrastämman kommer det att finnas möjlighet att förtidsrösta vid några tillfällen.

Beslutet är taget vid ett extra styrelsemöte 2020-01-14 ( ).

Varmt välkomna till stämman!

Det här inlägget postades i Allmän information. Bokmärk permalänken.