Asfaltering under v.27 – v.28

Asfalteringsarbetet i området har påbörjats av PEAB. Under dagen har asfalt skurits upp och ytor har gjorts färdiga för asfaltering. Asfalteringen kommer att ske antingen denna eller nästa vecka beroende bland annat på vädret.

Den första ytan som kommer att göras i ordning är vid taxiplan 2 där de gamla betongrören tas bort och ersätts med nya i olika storlekar. Asfaltering runt de nya betongrören behövs då marken har satt sig.

Nästa plats som kommer att asfalteras är gång och cykelvägen mellan område D och H där det idag är väldigt ojämt på grund av rötter.

De sista ytorna den här gången är vid område E2 och I (utanför R 83, R 85 och R 103). Där har det varit runda hål i asfalten med träd. Träden och rötterna har tagits bort och ytorna kommer asfalteras.

Tänk på att lämna utrymme till PEAB när de skall in på området med sin utrustning.

Nästa stora asfalteringsjobb kommer att ske under v.33-v.34 då infarten och parkeringen vid Rattgatan kommer att asfalteras. Då skall även garagen och carportarna asfalteras invändigt. Därav skall samtliga garage och carportar vara helt tomma innan v.33. Mer information om asfalteringen kommer senare.

Det här inlägget postades i Allmän information. Bokmärk permalänken.